Introductie in Continuous Delivery 3.0

Het sneller leveren van software met minder risico en tegen lagere kosten. Met Continuous Delivery maak je het mogelijk.

Als je software wilt leveren met de grootste impact op je klant gebruik je Continuous Delivery 3.0. Met Continuous Delivery 3.0 verzamel, analyseer en visualiseer je het gebruik. Met dat inzicht maak je als Product Owner de beste afweging.

Met het NISI en Universiteit Utrecht ontwikkelen we het Continuous Delivery 3.0 platform. Met dit CD 3.0 platform ondersteunen we softwareteams vanaf concept tot cash.

 

Wil je weten waar je staat met Continuous Delivery 3.0?

 • Wil je weten op welke onderdelen je de meeste toegevoegde waarde behaalt?

 • Wil je een transitie maken naar de cloud en weten hoe je Continuous Delivery daarbij inzet?

 

Belangrijke principes van Continuous Delivery 3.0

 • Automatiseren van het CD-proces: om continue te kunnen leveren voer je veel herhaalbare werkzaamheden uit. Het is ondoenlijk om al die taken handmatig uit te blijven voeren, als de leverfrequentie blijft toenemen. Daarom automatiseer je zoveel mogelijk van deze herhaalbare activiteiten

 • Het is pas af als het in productie staat: een softwareteam is pas klaar als de ontwikkelde functionaliteit in productie staat en voor een gebruiker bruikbaar is.

 • Verbetercultuur: verbeteringen voert het team continue door op basis van feedback vanuit de omgeving. Deze feedback is continue door het gebruik van de software. Het team leert zo wat kan blijven en wat moet veranderen.

“The earlier you catch defects, the cheaper they are to fix” - David Farley .
 

Implementatie

We ondersteunen vele organisaties bij de implementatie van Continuous Delivery 3.0. We automatiseren:

 • Continuous Integration pipelines voor legacy applicaties.

 • Automatiseren het unittesten, acceptatietesten en end2end testen.

 • Cloud based deployment pipelines en provisioning.

 • Continuous Intelligence pipelines met realtime feedback voor backlog management.

Cursus Continuous Delivery 3.0

 • Wil je leren hoe alle Continuous Delivery 3.0 onderdelen met elkaar samenhangen?

 • Wil je leren hoe je Continuous Delivery 3.0 uitrolt in je eigen organisatie?

 • Wil je legacy applicaties Continuous Delivery enabled maken?

We werken nauw samen met het Nederlands Instituut voor de Software Industrie (NISI) voor de ontwikkeling van kennis en kunde.