Stichting 'Het Vergeten Kind'

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in probleemgezinnen. Denk aan fysiek en emotionele mishandeling, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Kinderen in deze gezinnen zijn erg kwetsbaar en de ervaringen tekenen hun verdere leven. Het leidt tot een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, gedragsproblemen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.

Het Vergeten Kind zet zich in voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich optimaal ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op deze kinderen. In 2016 zijn hierdoor 17.276 kinderen direct bereikt. Maar de stichting onderneemt ook initiatieven om hun situatie duurzaam en structureel te verbeteren. 

Bezoek hun website en zie direct wat ze betekenen voor kinderen en onze samenleving !